PACKAGE FREE
FREE / 60 วัน
8 รายการทรัพย์สิน
อัพเดทประกาศ 1 ครั้งต่อวัน
โปรไฟล์ตัวแทน
หน้าเว็บโครงการ
PACKAGE BRONZE
THB 1000 / 6 เดือน
THB 1500 / 12 เดือน
50 รายการทรัพย์สิน
อัพเดทประกาศ 50 ครั้งต่อวัน
โปรไฟล์ตัวแทน
หน้าเว็บโครงการ
PACKAGE SILVER
THB 2500 / 6 เดือน
THB 4000 / 12 เดือน
100 รายการทรัพย์สิน
อัพเดทประกาศ ไม่จำกัด
โปรไฟล์ตัวแทน
หน้าเว็บโครงการ
ฟรีแบนเนอร์
PACKAGE GOLD
THB 4000 / 6 เดือน
THB 7000 / 12 เดือน
ไม่จำกัด รายการทรัพย์สิน
อัพเดทประกาศ ไม่จำกัด
โปรไฟล์ตัวแทน
หน้าเว็บโครงการ
ตำแหน่งแนะนำโครงการเด่น
ฟรีแบนเนอร์